Daisy

Over Daisy:

Daisy Brouwer is sinds eind 2022 werkzaam als Project medewerker bij Event Medical Service. Als Project medewerker vervult zij een essentiële rol in het faciliteren van een zo succesvol mogelijk verloop van evenementen, zowel in de voorbereidende fase als bij de afwikkeling.

Haar Bijdrage:

In de voorbereidingsfase analyseert zij samen met de opdrachtgever de risico's verbonden aan het evenement. Op basis daarvan verstrekt zij het advies in een medisch plan en stelt zij een offerte op. Vervolgens wordt de voorbereiding van het evenement zelf in gang gezet. Hierbij worden zaken als benodigdheden op de locatie, werkinstructies voor de hulpverleners, accommodaties, vergunningen, plattegronden en het draaiboek zorgvuldig verzameld. Dit alles om alle betrokkenen goed te informeren het elk evenement soepel te laten verlopen.

Na afloop van het evenement verzamelen wij feedback van zowel de hulpverleners als de organisatie. Op basis hiervan worden evaluaties opgesteld, die als waardevolle input dienen voor toekomstige edities. Tevens draagt Daisy zorg voor een nauwkeurige afwikkeling van financiële zaken, het versturen van zorgrapportages en het archiveren van belangrijke documentatie.

Daisy wordt gekarakteriseerd door haar betrokkenheid en sociale instelling. Haar empathisch vermogen stelt haar in staat om naadloos te schakelen tussen de behoeften van klanten en hulpverleners. Door haar betrokkenheid gedurende het gehele proces draagt Daisy bij aan een efficiënte communicatie. Haar oog voor detail verzekert dat er geen onduidelijkheden zijn voor zowel de organisatie als de hulpverleners.

Daisy 2 (2)

Heeft u nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op en u wordt zo spoedig mogelijk geholpen.