Specialistische spoedzorg

EMS biedt verschillende diensten aan op het gebied van Specialistische Spoedzorg (voorheen ALS, Advanced Life Support, genoemd). Dit zorgniveau omvat de ambulanceverpleegkundigen met een afgeronde opleiding aan de Stichting Opleidingen Scholingen Ambulancehulpverleners (SOSA). Deze kunnen worden aangevuld met Basis Eerste Hulp-medewerkers, Basiszorg-personeel en onze unit voor Medische Zorg.

Bevoegd en bekwaam

De hulpverleners op dit terrein zijn bevoegde en bekwame medewerkers van officiële zorginstellingen. Zij beschikken over het instrumentarium dat vereist is voor Specialistische Spoedzorg, zoals dat in het Landelijk Protocol Ambulancezorg staat vermeld. Deze verpleegkundigen vormen samen met de ambulancechauffeur een Specialistische Spoedzorg-team.

Klaar voor calamiteiten

Onze professionals bieden spoedzorg volgens het geldende Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA). Zij beschikken over de expertise en de middelen om patiënten ter plaatse of in het ambulance- of off-road-voertuig te monitoren en te verzorgen. De ambulanceteams zijn in staat om met complexe hulpvragen om te gaan en snel zicht te krijgen op het totale klinische beeld van patiënten.

Basis Eerste Hulp en Basiszorg

De teams zijn ook aan te vullen met Basis Eerste Hulp-medewerkers en personeel op het Basiszorg-niveau. Tot deze laatste categorie behoren de zorgprofessionals zonder aanvullende specialisatie, zoals basisartsen en verpleegkundigen met recente ervaring op het gebied van de spoedeisende hulpverlening.

Nog meer spoedzorg op maat

Met deze extra deskundigheid kan er adequater worden gehandeld met dezelfde hulpmiddelen en worden specifieke klinische beelden sneller herkend. Op evenementen kunnen zij op diverse manieren worden ingezet, afhankelijk van hun achtergrond en de zorgvraag van een organisator. Bovendien ondersteunen zij andere hulpverleners op professionele wijze bij het stellen van de juiste diagnoses en het kiezen voor de meest geschikte behandelingen.

Unit voor Medische Zorg

EMS beschikt ook over een unit voor Medische Zorg. Daarin werken deskundigen met voor het evenement relevante vaardigheden die maatwerk kunnen bieden. Benieuwd naar de precieze mogelijkheden voor Basiszorg, Specialistische Spoedzorg en Medische Zorg? Neem dan contact op met ons op.

Heeft u nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op en u wordt zo spoedig mogelijk geholpen.