Login Extranet

 

Offerte

Offerte aanvragen

Blussers huren

Blussers huren

Opleidingen

Opleiding reserveren

Webshop

Webshop

Verhuur

Voer- en vaartuigen

Vacatures

Vacatures

Event Medical Service B.V.

Event Medical Service (EMS) is gespecialiseerd in het organiseren van medische hulpverlening, brandpreventie en brandtechnische hulpverlening van uw evenement.

Wij staan voor volledige professionele medische hulpverlening bij evenementen zoals dancefeesten, festivals, (pop)concerten, sportwedstrijden en bedrijfsfeesten. Van grootschalige evenementen met tienduizenden bezoekers tot kleinschalige ondersteuning bij lokale gebeurtenissen. Met ons personeel, materiaal en voertuigen zijn wij op ieder terrein uw ideale partner. Of het binnen is in een stadion, concerthal of sporthal, buiten op een festivalterrein, op het strand of ter water.  Wij kunnen ons overal op aanpassen.

EMS Personeel

Laatste nieuws

Foto Wanja

Party dokter in actie

Wanja Flantua is voor EMS als arts bij evenementen en festivals. Party dokter voor het grootste medische hulpverleningsbedrijf bij evenementen in Nederland.

IMG_3736

Toast op lancering handboek NHEV

Op dinsdag 10 december vond in de Kazerne te Eindhoven een bijeenkomst plaats waarbij we met elkaar de realisatie van de eerste versie van het Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid (NHEV) vierden. Het was een mooi moment om de betrokken expertleden en leden van de Raad van Aangeslotenen te bedanken voor hun langdurige, [...]

Home slider Medewerkers

Vacatures

Bekijk onze mogelijkheden voor ambulanceverpleegkundige, ambulancechauffeur, arts en verpleegkundige met spoedeisende specialisatie & brandwacht.
Functies EHBO, basisverpleegkundige en basisarts zijn gesloten tot 1 maart 2020.

Kwalitatieve zorgverlening

Ons medische team is zorgvuldig samengesteld op basis van beroepsopleiding en ervaring uit de dagelijkse praktijk van de gezondheidszorg. Zij beschikken altijd over de juiste diplomering. De hulpverlening is conform de Nederlandse wettelijke kaders en normen en voldoen hiermee aan de hoogst mogelijke kwaliteitseisen. Bezoekers aan onze Eerste Hulp post worden vertrouwelijk geregistreerd. Hierdoor is de toegankelijkheid voor patiënten van onze Eerste Hulp post zeer laagdrempelig.

 

KMHE

KMHE staat voor voorwaarden en handhaving kwaliteitsniveaus voor medische hulporganisaties bij evenementen. De vereniging voor Kwaliteitsbevordering van Medische Hulpverlening bij Evenementen (KMHE) maakt zich terecht zorgen over de wildgroei aan bedrijven die EHBO diensten aanbieden bij evenementen, en zich voordoen als ambulancedienst en ALS hulpverlening uitoefenen. De vereniging heeft immers als doel, de kwaliteit van de medische hulpverlening bij evenementen te bevorderen. Event Medical Service is lid van de branchevereniging en is in het bezit van de hoogst mogelijke kwalitatieve status.

Celebrate Safe

EMS is nauw betrokken bij de campagne Celebrate Safe, heeft zitting in de begeleidingscommissie van Unity en heeft een unieke plaats binnen de begeleidingscommissie van het DIMS dat is aangesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. EMS is uniek in een primaire samenwerking met het Trimbos Instituut omtrent het monitoren van de middelenmarkt en eventuele gezondheidsverstoringen. En heeft een convenant afgesloten met verslavingsinstelling Novadic-Kentron.

 

Gezondheidsvoorlichting

EMS richt zich naast de medische hulpverlening ook op gezondheidsvoorlichting. EMS heeft in samenwerking met het Trimbos Instituut verschillende folders ontwikkeld. Één nazorgfolder ten bate van de patiënten met primair middelen gerelateerde klachten en vragen. En één vriendenfolder voor de vrienden van de patiënt.