Login Extranet

 

Opleidingen

Populaire opleidingen van Emergency Medical School

Een viertal van onze meest geboekte cursussen.

ALS Basisopleiding

Twee-daagse specialistische reanimatie opleiding.
€865,-

Forensic Awareness

Mishandeling bij kinderen, volwassenen en ouderen
€225,-

EHBO Herhaling

EHBO Oranje Kruis diploma verlengen in één dag.
€145,-

BHV Herhaling

BHV'er? Verleng uw certificaat in één dag.
€135,-

Zoek door onze opleidingen

Zoek door onze cursussen door aan de linkerzijde de juiste criteria aan te vinken.
  • Type

  • Soort opleiding

Vroege herkenning en behandeling vitaal bedreigde patiënt

In deze cursus ga je leren hoe je een vitaal bedreigde patiënt vroegtijdig kunt herkennen, welke vaardigheden je daarvoor moet beheersen. De verpleegkundige is vaak degene die als eerste aan het bed de vitaal bedreigde patiënt identificeert op basis van de EWS score kaart. Hij/zij is dan ook degene die de oproepprocedure start. Je leert wanneer, wie en hoe je gaat alarmeren. Binnen 30 minuten moet een behandelplan opgesteld worden door de (hoofd)behandelaar.

Meer info


Traumazwachtel aanbrengen

Deze cursus behandelt de vaardigheid ‘Traumazwachtel aanbrengen’. De Traumazwachtel is een hulpmiddel dat wordt toegepast bij ernstige externe bloedingen. Je leert in deze cursus de eigenschappen van de Traumazwachtel, wanneer je deze toepast en hoe je de Traumazwachtel aanbrengt bij een extremiteit, hoofd, hals en thorax. Tot slot komen complicaties en aandachtspunten aan bod. De Traumazwachtel mag door elke hulpverlener toegepast worden.

Meer info


Tourniquet aanbrengen

Deze cursus behandelt de vaardigheid ‘Tourniquet aanbrengen’. De Tourniquet is een hulpmiddel dat wordt toegepast bij ernstige externe bloedingen en amputaties van extremiteiten. Je leert de eigenschappen van de CAT en SOFTT Tourniquet, wanneer je deze toepast en hoe je de Tourniquet aanbrengt aan de bovenste en onderste extremiteiten. Tot slot komen complicaties en aandachtspunten aan bod.

Meer info


Newborn Life Support Ziekenhuis

De aanpak van een reanimatie bij een pasgeborene is essentieel anders dan bij een gecollabeerde volwassene. De anatomie van een pasgeborene is anders waardoor je ze niet zomaar als een “kleine volwassene” mag beschouwen en bij de geboorte spelen zich unieke fysiologische processen af. De zorgprofessional leert in deze cursus de onderliggende (patho)fysiologische processen bij een pasgeborene, het NLS algoritme met welke stappen je in welke volgorde neemt en waarom. Daarnaast komen indicaties en uitvoering van vaardigheden aan bod. Er wordt aandacht besteed aan indicaties en dosering van relevante medicatie en kennis van enkele uitzonderlijke situaties.

Meer info


Methodiek tactische hulpverlening incidentgebied

Deze cursus behandelt de tactische hulpverlening in het incidentgebied naar aanleiding van een terroristische aanslag. Je leert hoe het incidentgebied wordt ingedeeld in zones voor veilige evacuatie en behandeling van aanwezige slachtoffers. Per zone wordt het veiligheidsniveau beschreven, wie er toegang heeft en wat de taken zijn in de zone. Je leert wat tactische hulpverlening is en welke (tactische) handelingen je verricht.

Meer info


Meten Vitale Parameters

Vaak blijkt dat een patiënt die in een kritieke situatie komt, al eerder afwijkingen van de vitale parameters had. Daarom is het essentieel dat regelmatig de vitale parameters van de patiënt gemeten worden. In deze cursus leer je waarop de vitale parameters betrekking hebben en de verschillende niveaus van bewustzijn te benoemen en te herkennen. Je leert de ABCDE benadering te beschrijven en hoe je deze methode protocollair toepast.

Meer info


Hemostatisch gaas aanbrengen

Deze cursus behandelt de vaardigheid ‘Hemostatisch gaas aanbrengen’. Hemostatisch gaas is een hulpmiddel dat wordt toegepast bij ernstige externe bloedingen om het stollingsproces te versnellen. Je leert in deze cursus de eigenschappen van hemostatische middelen, wanneer je deze toepast en hoe je Hemostatisch gaas aanbrengt bij een ernstige externe bloeding. Tot slot komen complicaties en aandachtspunten aan bod. Hemostatisch gaas mag door elke hulpverlener toegepast worden.

Meer info


Communicatie bij de vitaal bedreigde patiënt

Deze cursus heeft als doel om kennis en vaardigheden van medewerkers in de zorg met betrekking tot de communicatie over een vitaal bedreigde patiënt te optimaliseren. Om risico’s te reduceren is een gestructureerde communicatiemethodiek van groot belang. De methodiek is toepasbaar in alle zorgsettings en voor alle hulpverleners die in de zorg werkzaam zijn. Deze cursus behandelt de SBAR en RSVP methodiek.

Meer info


Advanced Paediatric Life Support Ziekenhuis

De opvang van een kind met een (levensbedreigende) aandoening is voor vele zorgprofessionals een uitdaging, zowel buiten als binnen het ziekenhuis. Een gestructureerde benadering, ongeacht het onderliggende ziektebeeld, geeft de professional handvaten om een ziek kind op adequate wijze op te vangen met als doel het stabiliseren en het verbeteren van de vitale functies. Deze cursus richt zich op de methodische opvang van het kind en behandeling van de vitale functies.

Meer info


Advanced Life Support (ALS) Ziekenhuis

Een patiënt collabeert. En dan? Alle benodigde acties tot en met de overdracht aan een intensieve zorg afdeling, in geval van een return of spontaneous circulation (ROSC), komen in deze cursus aan bod. De stappen van het ALS algoritme vormen de rode draad hierin.

Meer infoEr zijn 113 cursussen gevonden | Pagina 1 van 12