Brian

Over Brian:

Brian van Geffen werkt sinds eind 2022 als Project medewerker bij Event Medical Service. Als Project medewerker vervult hij een essentiële rol in het faciliteren van een zo succesvol mogelijk verloop van evenementen, zowel in de voorbereidende fase als bij de afwikkeling.

Zijn bijdrage:

In de voorbereidingsfase analyseert hij samen met de opdrachtgever de risico's verbonden aan het evenement. Op basis daarvan verstrekt hij het advies in een medisch plan en stelt hij een offerte op. Vervolgens wordt de voorbereiding van het evenement zelf in gang gezet. Hierbij worden zaken als benodigdheden op de locatie, werkinstructies voor de hulpverleners, accommodaties, vergunningen, plattegronden en het draaiboek zorgvuldig verzameld. Dit alles om alle betrokkenen goed te informeren en elk evenement soepel te laten verlopen.

Na afloop van het evenement verzamelen wij feedback van zowel de hulpverleners als de organisatie. Op basis hiervan worden evaluaties opgesteld, die als waardevolle input dienen voor toekomstige edities. Tevens draagt Brian zorg voor een nauwkeurige afwikkeling van financiële zaken, het versturen van zorgrapportages en het archiveren van belangrijke documentatie.

Brian heeft ruime ervaring opgedaan bij EMS als hulpverlener en post coördinator op evenementen. Zijn expertise is zeer waardevol voor EMS omdat Brian de behoefte van de hulpverleners kan combineren met onze voortdurende procesverbeteringen. Door zijn medische achtergrond is Brian in staat om risico's op evenementen adequaat in te schatten, zodat geen enkel aspect over het hoofd wordt gezien.

Brian 3

Heeft u nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op en u wordt zo spoedig mogelijk geholpen.