Strategische Kennis Uitgaansgedrag

Trimbos Instituut presenteert rapport 'Strategische Kennis Uitgaandrugs'

In het bijzijn van EMS is officieel het rapport 'Strategische Kennis Uitgaansdrugs' in Amsterdam gepresenteerd. Het rapport is aangeboden aan staatssecretaris van VWS, Martin van Rijn en dat zorgt voor de nodige media aandacht en reacties van drugsvoorlichting organisaties en evenementenorganisaties.

Bekijk hier het bericht van het Trimbos Instituut over het rapport 'Strategische Kennis Uitgaansdrugs'.

Radio 1
Op Radio 1 gingen ze tevens langs bij Jellinek. Volgens Jellinek wordt er in Amsterdam steeds meer uitgaandrugs gebruikt. Inmiddels wordt er zelfs meer gebruikt dan in de jaren '90. Oorzaken zijn onder andere de enorme stijging aan studenten in de stad. Evenementen zijn meer mainstream geworden. En de gemiddelde leeftijd van de gebruikers is aan het dalen.

De 'pech' ligt bij de hoge dosering van de pillen. Hierdoor onstaan er steeds meer problemen. Waarom producenten de hoeveelheden MDMA opschroeven is ook voor Jellinek een raadsel.

NOS
Op de televisie bij NOS op 3 de reactie van staatsecretaris Van Rijn van Volksgezondheid.

Klik hier om het filmpje te bekijken. Met rond 1.39min. Ronald op de achtergrond.

VVEM
Op de pagina van branchevereniging VVEM is een samenvatting geplaatst over het Strategische Verkenning Uitgaandrugs 2015.

Bron: VVEM

Jongeren die uitgaan gebruiken steeds vaker drugs. De drugs zelf worden zwaarder. En binnen de groep tussen 16 en 24 jaar die veel uitgaat wordt drugsgebruik steeds meer als normaal gezien. De gezondheidsrisico's zijn hierdoor de laatste jaren duidelijk toegenomen. Dat concludeert het Trimbos Instituut in het rapportStrategische Verkenning Uitgaansdrugs 2015, geschreven in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Het rapport bepleit onder andere een landelijke richtlijn voor gemeenten. Zij zouden zaken als EHBO-posten, waterverstrekking en klimaatbeheersing op moeten nemen in de vergunning, zodat samen met de organisatoren een zo veilig mogelijke uitgaansomgeving gecreëerd kan worden. Het rapport is op 23 februari 2015 door het Trimbos-instituut aangeboden aan de Staatssecretaris van VWS, Martin van Rijn.

Convenant wellicht volgende stap
Het rapport wijst nadrukkelijk op het belang van samenwerking met de branche. Als voorbeeld wordt het eind 2014 door de organisatoren gelanceerde initiatief Celebrate Safe genoemd. "Voor de komende festivalseizoenen is er een belangrijk momentum om de samenwerking tussen de uitgaansbranche en de overheid verder te versterken en gezamenlijk te werken aan de het voorkomen van gezondheidsschade." Het formuleren van gezamenlijke doelstellingen in een convenant zou een volgende stap kunnen zijn, zo stelt het rapport.

Cijfers
Bijna de helft van de ecstasypillen bevat tegenwoordig een dosering van meer dan 150 mg MDMA, de werkzame stof. Dat is per pil twee keer zo hoog is als wat nodig is voor het gewenste effect en gemiddeld twee keer hoger dan in 2009. De kans op overdosering is daarmee ook flink toegenomen. Gegevens van de Monitor Drugsincidenten laten zien dat van de patiënten die in 2009 op een festival-EHBO kwamen, 39 procent onder invloed was van ecstacy. In 2013 is dit gestegen naar 62 procent. In de vier jaar tussen 2009 en 2012 werden 3 sterfgevallen gerelateerd aan MDMA/PMMA (PMMA staat voor vervuilde ecstacy), in 2013 en 2014 waren dit er in totaal 18.

Vijf aanbevelingen
Het rapport stelt vijf mogelijke denkrichtingen voor:

  1. Informeer een bredere groep jongeren over de gezondheidsrisico’s van uitgaansdrugs en intensiveer de voorlichting aan jongeren die uitgaansdrugs gebruiken.
  2. Bied ouders handvatten bij het voorkomen van gebruik van uitgaansdrugs en daarmee samenhangende problemen bij hun kinderen.
  3. Ontwikkel een landelijke richtlijn voor gemeenten voor een veilige en gezonde uitgaansomgeving ten aanzien van uitgaansdrugs.
  4. Benut de kans die de uitgaansbranche biedt om een actievere rol te spelen in de preventie van drugsgerelateerde gezondheidsincidenten.
  5. Stimuleer drugspreventie in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs.

Heeft u nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op en u wordt zo spoedig mogelijk geholpen.