Bachelor Medisch Hulpverlener krijgt BIG-registratie en functioneel zelfstandige bevoegdheid

UTRECHT 25 februari 2022 – De minister van VWS, prof. dr. Ernst Kuipers, doet een voorstel om de Medisch Hulpverlener op te nemen onder artikel 3 in de Wet BIG met een functionele zelfstandigheid. Voorzitter van de NVBMH; Ellen Schepens: “Als Medisch Hulpverleners zijn wij het resultaat van een dapper idee met een gedurfde uitvoering. De kwaliteit die wij de afgelopen experimentele jaren hebben geleverd wordt nu verankerd in het zorglandschap.” De BMH’er is een breed opgeleide zorgprofessional die zich gemakkelijk beweegt tussen werkvelden als de ambulancezorg, operatiekamers, spoedeisende hulp, en de acute cardiologie. Schepens: “Met deze flexibiliteit kan een grote groep zorgprofessionals ingezet worden waar ze het hardst nodig zijn.”

De tekorten in de zorg zijn overduidelijk en de interesse voor de opleiding vanuit studenten is enorm. Vanwege stagetekorten wordt echter slechts 10% van de geïnteresseerden toegelaten middels decentrale selectie. Schepens: “Ik verwacht dat de opname in de Wet BIG het werkveld vertrouwen geeft om meer stageplaatsen te creëren zodat de instroom van de opleiding weer kan worden vergroot.” De verwachting is dat daarmee een potentieel van 1500 nieuwe zorgprofessionals per jaar kan worden aangeboord.

In het voorstel wordt de Medisch Hulpverlener op de Anesthesie en Operatieve Zorg niet meegenomen. Schepens: “Wat ons betreft een gemiste kans, de brede basis van de Bachelor Medische Hulpverlening zorgt voor flexibele inzetbaarheid in het gehele acute werkveld. Door de uitsluiting van de operatieve uitstroom wordt deze bewegingsruimte beperkt.”

De opleiding spreekt een doelgroep aan die door andere opleidingen in het zorgdomein gemist wordt; waaronder mannen en mensen met een migratie achtergrond. Er wordt daarmee een nieuwe groep potentiële zorgprofessionals aangeboord die eerder niet voor een loopbaan in de zorg koos. Schepens: “De opleiding Medische Hulpverlening maakt het de sector toegankelijker voor een bredere doelgroep en zorgt voor een inclusiever zorglandschap. Van verdringing is dan ook geen sprake, zeker in het licht van de nijpende personeelstekorten in het acute werkveld.”

De NVBMH behartigt de belangen van de Medisch Hulpverleners. Deze nieuwe zorgprofessionals zijn werkzaam in het acute zorgdomein van de Ambulancezorg, Anesthesie, Cardiodiagnostiek, Operatieve Zorg en de SEH. Schepens: “De Medisch Hulpverlener is een kundige en flexibel inzetbare zorgprofessional en inmiddels een onmisbare toevoeging voor de acute zorg.”

Heeft u nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op en u wordt zo spoedig mogelijk geholpen.