Login Extranet

 

NBBU

NBBU

NBBU

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen, de NBBU, is de brancheorganisatie voor mkb-ondernemers in de bemiddelings- en uitzendbranche. De vereniging behartigt de collectieve belangen van 900 uitzendbureaus, payroll ondernemingen en andere bemiddelaars in de ruimste zin van het woord en ondersteunt hen in de bedrijfsvoering.
De NBBU ziet erop toe dat zijn leden betrouwbare, professioneel opererende ondernemingen zijn die de wet- en regelgeving, hoe complex ook, in acht nemen. NBBU-leden moeten beschikken over het SNA-Keurmerk. Deze certificering is een waarborg dat de bij de NBBU aangesloten bureaus voldoen aan de wet- en regelgeving, voortvloeiend uit het ter beschikking stellen van flexkrachten.

Meer informatie?

Heeft u vragen over het NBBU?
Neem contact met ons op voor meer informatie.

   0413-332152

   Mail ons