Login Extranet

 

Nieuws

GGZ Oost Brabant

GGZ Oost Brabant

GGZ staat voor ‘gezondheid die je je eigen familie gunt’ en zijn er voor burgers met complexe psychische zorgvragen. Voor hen bieden wij veilige menslievende zorg ‘in het Brabantse land’.

Kwetsbare mensen met complexe psychische klachten en psychiatrische aandoeningen kunnen bij GGZ terecht.

Per jaar kloppen meer dan 11.000 nieuwe cliënten bij ons aan. Hun klachten en problemen lopen uiteen van bijvoorbeeld autisme bij kinderen, eetproblemen bij jongeren, persoonlijkheidsproblemen, en trauma’s bij volwassenen tot dementie en depressie bij ouderen. Ook bieden wij specialistische zorg aan mensen met een licht verstandelijke beperking én mensen met niet-aangeboren hersenletsel die daarnaast ook psychiatrische problemen hebben.

Samen met de cliënt zoeken wij naar de beste oplossing, zoveel mogelijk afgestemd op de persoonlijke situatie.

De hulp van de GGZ is eenvoudig en kort als het kan, intensief of langdurig als het nodig is. Maar altijd toegankelijk en meestal dichtbij: op de poli, in de wijk of online, soms thuis of in de kliniek.

Voor psychische problemen, gaat u naar uw huisarts. Deze kan  helpen – eventueel samen met de praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ). Vaak zal dat voldoende zijn. De huisarts heeft verschillende behandelmogelijkheden in huis.

Is deze hulp niet voldoende, dan kan de huisarts u doorverwijzen naar de Basis GGZ of de Specialistische GGZ. Dit is afhankelijk van de ernst van uw klacht.

De Basis GGZ, ook wel eerstelijnszorg genoemd, is er om  te helpen bij lichte tot matige psychische problemen. Wanneer er medicijnen nodig zijn, dan wordt dit afgestemd met de huisarts of met een psychiater. GGZ Oost Brabant werkt veelal samen met Indigo Brabant.

GGZ Oost Brabant is er voor de Specialistische GGZ, en wordt ingezet bij ernstige psychische klachten. Dit wordt ook wel tweedelijnszorg genoemd. Wij hebben een breed scala aan specialisten in dienst die  kunnen helpen bij  herstel. De patiënt moet een verwijzing krijgen van de huisarts en/of gemeente.

http://www.ggzoostbrabant.nl/

Deel nu!