Login Extranet

 

Nieuws

Alpe d’HuZes

Alpe d’HuZes

 

Alpe d’HuZes is een actie (wat) waarbij deelnemers hardlopend, wandelend of fietsend onder het motto ‘opgeven is geen optie’ op een dag tot maximaal zes keer de legendarische Alpe d’Huez beklimmen (hoe) om zo veel mogelijk geld in te zamelen in de strijd tegen kanker. Met de opbrengsten wordt wetenschappelijk onderzoek naar kanker ondersteund, met als doel de ziekte onder controle te krijgen (doel), zodat er in de toekomst geen mensen meer doodgaan aan kanker. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van de kankerpatiënten en onze sponsoren. De opgehaalde sponsorgelden gaan direct naar KWF Kankerbestrijding en komen voor 100% ten goede aan de door KWF en Alpe d’HuZes benoemde doelen, in overeenstemming met de principes van Alpe d’HuZes: antistrijkstokbeleid en integriteit (kernwaarden). Naar aanleiding van de gebeurtenissen in het verleden en het feit dat de organisatie inmiddels fors is gegroeid, is besloten om een professionaliseringsslag te maken. Er is een raad van toezicht gekomen, die een nieuw bestuur heeft aangesteld (anders georganiseerd). Daarnaast is de vrijwilligersraad opgericht. Feit is en blijft dat Alpe d’HuZes een organisatie is waarvoor iedereen zich geheel belangeloos als vrijwilliger inzet (belangeloze inzet door iedereen). Dat is de kracht van Alpe d’HuZes.

Iedereen die aan Alpe d’HuZes meedoet heeft zo zijn eigen redenen. Als je al deze redenen bij elkaar neemt, heb je een brok aan motivatie en inspiratie. Hier een kleine greep uit de motivatiebak:

• ter nagedachtenis aan de mensen die te vroeg aan kanker zijn overleden;

• ter inspiratie van de mensen die nu aan het strijden zijn, onmacht omzetten in kracht;

• voor de toekomst van onze kinderen;

• een signaal naar vrienden en bekenden met kanker dat ze er niet alleen voor staan;

• mensen helpen, inspireren of bewust maken.

Dit geeft het bestuur van Alpe d’HuZes kracht, hiermee geef je elkaar kracht. Eén punt staat in die ene week voorop: ‘saamhorigheid en verbondenheid’. Samen met elkaar gaan voor één doel: niet opgeven en onze grenzen verleggen, voor jezelf maar vooral ook voor anderen. Hoe mooi is dat, om hierbij te zijn voor je dierbaren en voor anderen!

https://www.opgevenisgeenoptie.nl 

Deel nu!