Login Extranet

 

Nieuws

Veldnorm Evenementenzorg

Wij onderschrijven de nieuwe veldnorm!

Nederland is een echt evenementenland. Wekelijks vinden in Nederland honderden
evenementen plaats. De afgelopen jaren is het aantal evenementen toegenomen en daarmee de
vraag naar zorg op evenementen. Vele eerstehulpverleners en zorgprofessionals zijn als
evenementenzorgverlener actief om de veiligheid van bezoekers en deelnemers te garanderen.
Als bezoeker of deelnemer op een evenement mag je verwachten dat deze zorg adequaat en
veilig is. In de afgelopen jaren hebben echter enkele incidenten het nieuws gehaald, omdat bleek
dat de zorg niet goed geregeld was. Door snelle groei van de evenementenzorg en een
toenemend aantal organisaties dat deze zorg aanbiedt is er een grote variatie ontstaan in vorm
en kwaliteit van de evenementenzorg.

Gebrek aan eenduidige definities in de evenementenzorg en onduidelijkheid over wie de zorg nu
precies verleent was aanleiding voor Pim de Ruijter, arts en evenementenzorgverlener, om het
initiatief te nemen tot de oprichting van de projectgroep Veldnorm Evenementenzorg.
“In de Veldnorm stellen aanbieders van evenementenzorg en andere voor evenementenzorg
relevante organisaties met elkaar vast wat aan welke normen voldaan moet worden om van goede
evenementenzorg te spreken. Ook de overheid is op zoek naar een betere definiëring van de
evenementenzorg. Zij onderschrijven daarom het belang van de Veldnorm”, aldus De Ruijter.
In de afgelopen 2 jaar is in diverse werkgroepen hard gewerkt aan de totstandkoming van de
Veldnorm. “Het is mooi om te zien dat vele zorgaanbieders en certificeerders het belang zien van
de Veldnorm en daarom een actieve bijdrage hebben geleverd” aldus De Ruijter. GGD/GHOR
Nederland, Ambulancezorg Nederland, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Ministerie
van VWS hebben de ontwikkeling van de Veldnorm op de voet gevolgd.

De Veldnorm beschrijft wat men mag verwachten van evenementenzorgverleners wat betreft
bevoegdheid en bekwaamheid. Naast deze verwachtingen is er een gedragscode vastgesteld. Deze
gedragscode is een belangrijke stap in de professionalisering van evenementenzorg.
Voor de evenementenzorgorganisaties (EZO’s) zijn daarnaast eisen gesteld ten aanzien van
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de zorg op een evenement.

Op 1 maart werd de eerste Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ) gepubliceerd. Er volgt een
implementatieperiode van 2 jaar waarin het veld de gelegenheid krijgt om hun werkwijze aan te
passen aan de Veldnorm. Deze periode is ook bedoeld om waar nodig de Veldnorm te verbeteren.
Vanaf 2021 zal de VNEZ bepalend zijn voor de kwaliteit van de evenementenzorg.
De VNEZ wordt op 17 april aangeboden aan Minister Bruno Bruins van Medische zorg.

Bekijk hier de website van de nieuwe veldnorm.

3

Deel nu!