Login Extranet

 

KMHE

Samenwerking EMS met KMHE


Event Medical Service en het KMHE werken al geruime tijd samen op het gebied van genotmiddelen monitoring. 

Onze samenwerking met het KMHE heeft geleid tot een aantal kwaliteitscriteria op het gebied van advisering, uitvoering alsmede evaluatie, omschreven in de onderstaande punten;

 • Professionele medische hulpverlening op evenementen;
 • Adviseren over voorzieningen op evenementen die genotmiddelen gerelateerde gezondheidsverstoringen kunnen minimaliseren/voorkomen;
 • Verzorgen van Expertmeetings voor professionals;
 • Verspreiden van informatie over de actuele stand van zaken op de drugsmarkt vanuit het DIMS ( Drugs Informatie en Monitoring Systeem);
 • Adviseren over het uitvoeren van preventieve interventies/waarschuwingsacties op evenementen bij signalen vanuit het DIMS of andere signalen van acute genotmiddelen gerelateerde gezondheidsverstoringen;
 • Het monitoren van trends en ontwikkelingen in het recreatieve gebruik van genotmiddelen op evenementen;
 • Het bijdragen aan de samenstelling van de Landelijke Monitor Drugs Incidenten van het Trimbos Instituut.

DIMS

Event Medical Service maakt sinds 2015 deel uit van de Begeleidingscommissie DIMS dat is aangesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De leden van de begeleidingscommissie DIMS worden benoemd en ontslagen door de minister. De begeleidingscommissie heeft tot taak:

 • de activiteiten van het DIMS primair vanuit het perspectief van de volksgezondheid te begeleiden;
 • het toetsen en bewaken van de voortgang en de kwaliteit van het DIMS.

Dankzij de monitorfunctie kan het DIMS direct ingrijpen wanneer drugsmonsters worden aangetroffen die stoffen bevatten die een acuut gevaar vormen voor de volksgezondheid. Het netwerk van deelnemende instellingen garandeert bij zo’n situatie dat in bijna heel Nederland effectief actie kan worden ondernomen.

Strategische kennis uitgaandrugs

Jongeren die uitgaan gebruiken steeds vaker drugs. De drugs zelf worden zwaarder. En binnen de groep tussen 16 en 24 jaar die veel uitgaat wordt drugsgebruik steeds meer als normaal gezien. De gezondheidsrisico’s zijn hierdoor de laatste jaren duidelijk toegenomen. Dat concludeert het Trimbos Instituut in het rapport Strategische Verkenning Uitgaansdrugs 2015, geschreven in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Het rapport bepleit onder andere een landelijke richtlijn voor gemeenten. Zij zouden zaken als EHBO-posten, waterverstrekking en klimaatbeheersing op moeten nemen in de vergunning, zodat samen met de organisatoren een zo veilig mogelijke uitgaansomgeving gecreëerd kan worden. Het rapport is op 23 februari 2015 door het Trimbos-instituut aangeboden aan de Staatssecretaris van VWS, Martin van Rijn.

Convenant wellicht volgende stap
Het rapport wijst nadrukkelijk op het belang van samenwerking met de branche. Als voorbeeld wordt het eind 2014 door de organisatoren gelanceerde initiatief Celebrate Safe genoemd. “Voor de komende festivalseizoenen is er een belangrijk momentum om de samenwerking tussen de uitgaansbranche en de overheid verder te versterken en gezamenlijk te werken aan de het voorkomen van gezondheidsschade.” Het formuleren van gezamenlijke doelstellingen in een convenant zou een volgende stap kunnen zijn, zo stelt het rapport.

Cijfers
Bijna de helft van de ecstasypillen bevat tegenwoordig een dosering van meer dan 150 mg MDMA, de werkzame stof. Dat is per pil twee keer zo hoog is als wat nodig is voor het gewenste effect en gemiddeld twee keer hoger dan in 2009. De kans op overdosering is daarmee ook flink toegenomen. Gegevens van de Monitor Drugsincidenten laten zien dat van de patiënten die in 2009 op een festival-EHBO kwamen, 39 procent onder invloed was van ecstacy. In 2013 is dit gestegen naar 62 procent. In de vier jaar tussen 2009 en 2012 werden 3 sterfgevallen gerelateerd aan MDMA/PMMA (PMMA staat voor vervuilde ecstacy), in 2013 en 2014 waren dit er in totaal 18.

Vijf aanbevelingen
Het rapport stelt vijf mogelijke denkrichtingen voor:

 1. Informeer een bredere groep jongeren over de gezondheidsrisico’s van uitgaansdrugs en intensiveer de voorlichting aan jongeren die uitgaansdrugs gebruiken.
 2. Bied ouders handvatten bij het voorkomen van gebruik van uitgaansdrugs en daarmee samenhangende problemen bij hun kinderen.
 3. Ontwikkel een landelijke richtlijn voor gemeenten voor een veilige en gezonde uitgaansomgeving ten aanzien van uitgaansdrugs.
 4. Benut de kans die de uitgaansbranche biedt om een actievere rol te spelen in de preventie van drugsgerelateerde gezondheidsincidenten.
 5. Stimuleer drugspreventie in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de KMHE of wilt u lid worden?
Neem contact met ons op voor meer informatie.

   0413-332152

   Mail ons